Stavební a zemní práce s likvidací odpadů - stavební sutě, výkopová zemina a jiné odpady

DEKFIS s.r.o. – likvidace odpadů z demolic a ukládka výkopové zeminy

Jsme firma zabývající se likvidací a ukládkou ocelárenských, demoličních odpadů i skládkování výkopové zeminy, hlušiny vodních kalů a dalších inertních odpadů. Naše služby nabízíme jak pro firmy, tak i pro běžné občany.

Nedílnou součástí našich služeb u likvidovaného odpadu je poskytnutí nakládky a dopravy našimi smluvními partnery.

Zajišťujeme u našich smluvních partnerů ukládku či recyklaci inertních odpadů v kategorii O ostatní. Do této skupiny z nejčastějších odpadů patří stavební suť, cihly, beton, tašky, zeminy a kamení, štěrky, hlušina, popílek z uhlí, pecní struska, kaly, sklo, vyzdívky a žáruvzdorné materiály atd…

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. Vaši poptávku na požadovanou službu zpracujeme nejpozději do druhého dne a vytvoříme nejvýhodnější podmínky pro uložení odpadu v okolí Kladenska.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.